Αγκώνας

youtube-video-thumbnail

Ανατομία Αγκώνα

Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τους βραχιονίους κονδύλους, την κεφαλή της κερκίδας, την ωλένη και το ωλέκρανο.

Συχνές Παθήσεις Αγκώνα & Θεραπείες

Εξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα

Θεραπεία: Συνήθως συντηρητική αγωγή με τροποποίηση της άσκησης (ελαστικές ρακέτες, μικρότερη τάση στο πλέγμα της ρακέτας, μεγαλύτερη λαβή της ρακέτας) φυσικοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη αγωγή, περίδεση με αυτοκόλλητη ταινία, ενδαρθρικές εγχύσεις. Το 95% τον ασθένων με τα παραπάνω έχει πλήρη ίαση των συμπτωμάτων του πόνου. Αρθροσκόπηση στο 5% των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική αγωγή.

Εσω επικονδυλίτιδα.

Θεραπεία: Λιγότερο συχνή και πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση. Συντηρητική αγωγή όπως του Tennis elbow.

Αγκώνας του αθλητή-ρίπτη του baseball. Οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη κίνηση βίαιας βλαισότητας κατά την ρίψη.

Θεραπεία: Η ξεκούραση και η μείωση του αριθμού ρίψεων ανά εβδομάδα οδηγούν στην πρόληψη και θεραπεία.

Θεραπεία: Αρχικά περιλαμβάνει ανάπαυση και ανάρτηση του άνω άκρου σε φάκελο, αντιφλεγμονώδη αγωγή, φυσικοθεραπεία, ασκήσεις εύρους κινησής και ενδυνάμωσης. Χειρουργική αποκατάσταση έχει νόημα μόνο σε αθλητές υψηλων επιδόσεων όπου επιθυμούν να επιστρέψουν γρήγορα στις αθλητικές δραστηριότητες. Καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται να έχει η συνδεσμοπλαστική με αυτομόσχευμα παρά η άμεση τελικο-τελική συρραφή.

Ο σύνδεσμος που υφίσταται ρήξη κατά το εξάρθρημα του αγκώνα. Ο ασθενής αναφέρει αίσθημα εμπλοκής του αγκώνα η ακουστικό (κλικ) κατά την έκταση του αγκώνος.

Θεραπεία: Συντηρητική αγωγή με ενδυνάμωση. Η χειρουργική αποκατάσταση έχει πτωχά αποτελέσματα.

Συνήθως σε αθλητές του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και σε αυτούς σε αθλήματα με ρακέτα και ρίψεις. Παρουσιάζουν πόνο κατά την κίνηση του αγκώνα και μείωση στο εύρος κίνησεις της άρθρωσης.

Θεραπεία: Η θεραπεία είναι αρθροσκοπικός καθαρισμός και έγχυση πλάσματος PRP.

Απώλεια του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του αγκώνα που συνήθως οφείλεται σε ρήξη η ρίκνωση του αρθρικού θυλάκου.

Θεραπεία: Αρθροσκοπική θυλακοπλαστική και αφαίρεση οστεοφύτων εάν και εφόσον υπάρχουν.