Ισχίο

youtube-video-thumbnail

Ανατομία Ισχίου

Η άρθρωσή του ισχίου αποτελείται από την κοτύλη η οποία έχει πρόσθια κλίση 15 μοίρες και πλάγια κλίση 45 μοιρών και από το άνω άκρο του μηριαίου οστού (μηριαία κεφαλή, αυχένας μηριαίου, μείζονα και ελάσσονα τροχαντήρα). Η άρθρωση του ισχίου είναι σφαιροείδης και η αρθρική κοιλότητα της κοτύλης γίνεται βαθύτερη με τον επιχείλιο χόνδρο.

Συχνές Παθήσεις Ισχίου & Θεραπείες

Κακώσεις Μυών (Θλάσεις)

Θλάση της λαγόνιας ακρολοφίας

Θεραπεία: Η κάκωση στην λαγόνια ακρολοφία συμβαίνει σε αθλήματα με άμεση επαφή. Η θεραπεία είναι συντηρητική με παγοθεραπεία, περίδεση, αναλγητική αγωγή και τοποθέτηση σκέλους σε απαγωγή. Σε εμμονή των συμπτωμάτων έγχυση διαλύματος κορτικοστεροϊειδούς.

Θεραπεία: Αφού αποκλειστεί το κάταγμα υποστηρικτική αγωγή.

Θεραπεία: Στην οξεία φάση παγοθεραπεία, αναλγητική αγωγή, περίδεση, ακινητοποίηση σε κάμψη και στενή παρακολούθηση για σύνδρομο διαμερίσματος.

Η συχνότερη κάκωση σε αθλητές, συνήθως είναι αποτέλεσμα βίαιας - απότομης διάτασης του μύ.

Θεραπεία: Υποστηρικτική μαζί με ασκήσεις ενδυνάμωσης και διάτασης. Επιστροφή σε αγώνες και προπονήσεις μόνο και εφόσον έχει αποκατασταθεί η μυική ισχύς στο 90% με τον αντίθετο μηρό.

Άλγος της ηβικής σύμφυσης σε αθλητές. Ο συχνότερος τραυματισμός στο ποδόσφαιρο.

Θεραπεία: Αρχικά εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία για περίοδο 6-8 εβδομάδων. Η χειρουργική θεραπεία και η ενδυνάμωση των μυών του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος έχουν θέση εφόσον αποτύχει η συντηρητική αγωγή και φυσικοθεραπείες.

Ορογονοθυλακίτιδες

Συχνότερα προσβάλει γυναίκες αθλήτριες αγώνων δρόμου και περισσότερο σε ανώμαλο η κεκλιμένο έδαφος.

Θεραπεία: Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιφλεγμονώδη αγωγή, ασκήσεις διατάσεων και ανάπαυση.

Προκαλεί πρόσθιο πόνο στο ισχίο.

Θεραπεία: Συντηρητική αντιμετώπιση.

Προκαλείται απο απευθείας κάκωση.

Θεραπεία: Συντηρητική αντιμετώπιση.

Σύνδρομα Πίεσης Περιφερικών Νεύρων

Οφείλεται σε υπερτροφία των κοιλιακών μυών μετά από έντονη άσκηση.

Θεραπεία: Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η χειρουργική αποσυμπίεση του νεύρου.

Χρόνιος πόνος στην έσω επιφάνεια του μηρού σε αθλητές με ανεπτυγμένους προσαγωγούς.

Θεραπεία: Συντηρητική αντιμετώπιση.

Επώδυνη κατάσταση γνωστή και ως παραισθητική μηραλγία. Η σφικτή ζώνη του παντελονιού είναι η συχνότερη αιτία.

Θεραπεία: Χαλάρωση της ζώνης και αναλγητική αγωγή.

Συνήθως από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης σε ολή την πορεία του κάτω άκρου.

Θεραπεία: Συντηρητική αγωγή και φυσικοθεραπείες.

Παθήσεις Οστών

Αυχένα μηριαίου, διάφυσης.

Θεραπεία: Χειρουργική αντιμετώπιση.

Αποφόρτιση σκέλους. Συμβαίνουν σε αθλητές σκιέρ αγώνων αντοχής (ισχίο του σκιέρ). Οι απελευθερούμενες δέστρες εχουν μειώσει τα κατάγματα αυτά.

Θεραπεία: Χειρουργική αντιμετώπιση.

Ενδαρθρικές Παθήσεις

Θεραπεία: Πρέπει να αφαιρούνται αρθροσκοπίκα για να μην δημιουργήσουν φθορά στον αρθρικό χόνδρο.

Θεραπεία: Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός της ρήξης μεχρι στιγμής έδινε καλά μέσο και βραχυπρόσθεσμα αποτελέσματα. Νεότερες μελέτες έχουν δείξει οτι η αρθροσκοπική συρραφή του επιχειλίου χόνδρου υπερτερεί του αρθροσκοπικού καθαρισμού.

Θεραπεία: Η αρθροσκοπική τεχνική των μικροκαταγμάτων (micro fracture) είναι συνήθως αποτελεσματική.

Θεραπεία: Απαιτείται χειρουργικός καθαρισμός. Η αιμάτωση-αγγείωση της μηριαίας κεφαλής δεν απειλείται.

Θεραπεία: Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι η θεραπεία επιλογής σε περιπτώσεις προχωρημένης οστεοαρθρίτιδας.

Οταν η λαγονοκνημιαία ταινία προσκρούει στον μείζονα τροχαντήρα ή ο λαγονοψοίτης μύς προσκρούει στον αρθρικό θύλακο.

Θεραπεία: Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης, διάτασεις και οι φυσικοθεραπείες δίνουν καλά αποτελέσματα. Επί εμμονής των συμπτωμάτων συνιστάται η χειρουργική απελευθέρωση.