Ώμος

youtube-video-thumbnail

Ανατομία Ώμου

Η άρθρωση του ώμου συνδέει το άνω άκρο με τον κορμό. Αποτελείται από τρία οστά και τέσσερις αρθρώσεις: την κλείδα, την ωμοπλάτη, την βραχιόνια κεφαλή και την ωμογλύνη. Ο ώμος είναι μια αβαθής σφαιροειδής άρθρωση που έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από όλες τις υπόλοιπες αρθρώσεις του ανθρώπου και περιλαμβάνει μια μείζονα άρθρωση, την γλυνοβραχιόνιος, και άλλες μικρότερες άρθρώσεις όπως η στερνοκλειδική , η ακρωμιοκλειδική και η θωρακοωμοπλατιαία. . Η ωμοπλάτη έχει οπίσθια κλίση 5 μοιρών και αποτελεί το σημείο κατάφυσης 17 μυών και 4 συνδέσμων. Η κλείδα δρά ως μοχλός για τις κινήσεις του άνω άκρου. Η βραχιόνιος κεφαλή είναι σχεδόν σφαιρική στο 90% τών ανθρώπων με διάμετρο περίπου 43 χιλ. και κλίση 30 μοιρών. Ωμογλήνη ονομάζεται η αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης με την κεφαλή του βραχιονίου οστού.

Συχνές Παθήσεις Ώμου & Θεραπείες

Αστάθεια Ώμου - εξάρθρημα λόγω μεγάλου εύρους κίνησης είναι τα συχνότερα στο ανθρώπινο σώμα. Σύνδρομο τραυματικής ετερόπλευρης αστάθειας με βλάβη Βankart.

Θεραπεία: Αρθροσκόπηση και συρραφή της βλάβης Bankart.

Σύνδρομο μη τραυματικής αμφοτερόπλευρης αστάθειας πολλαπλών κατευθύνσεων.

Θεραπεία: Αποκατάσταση αρθροσκοπικά της θυλακοσυνδεσμικής αστάθειας με πρόσθια σταθεροποίηση. Ο ρόλος της αρθροσκοπικής χειρουργικής του ώμου σε αθλητές υψηλών επιδόσεων έχει δείξει σημαντικό όφελος.

Κακώσεις της ανώτερης μοίρας του επιχείλιου χόνδρου.

Θεραπεία: Αρθροσκοπική συρραφή του τένοντα και του επιχειλίου χόνδρου.

Μερική, ολική, οξεία ρήξη του τενοντίου πετάλου του ώμου. Οι ρήξεις οφείλονται σε υπερβολική τάση του τένοντα η υπερβολική χρήση όπως σε αθλητές baseball, handball, tennis, volley, ακόντιο.

Θεραπεία: Συντηρητική στα αρχικά στάδια της υπακρωμιακής προστριβής, χωρίς ρήξεις του υπερακανθίου τένοντα, περιλαμβάνει τροποποίηση του τρόπου άθλησης και ενδυνάμωση των μυών του ώμου. Επιπλέον μπορούν να χορηγηθούν μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, φυσικοθεραπεία και υπακρωμιακή έγχυση. Η χειρουργική αποκατάσταση γίνεται με αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική.

Θεραπεία: Συντηρητικά αντιφεγμονώδη, ξεκούραση, φυσικοθεραπεία.

Θεραπεία: Αρχικά συντηρητικά με ασκήσεις διάτασεις, αντιφλεγμονώδη αγωγή, έκχυση διαλύματος κορτικοστεροειδούς, φυσικοθεραπείες. Αρθροσκοπικά χειρουργική απελευθέρωση σε χρόνιες καταστάσεις.

Θεραπεία: Κάκωσεις I-III βαθμού συντηριτικά απο IV-VI βαθμού χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης.

Μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση η οποία συνήθως αφορά τον τένοντα του υπερακανθίου μυός. Οι ακτινογραφίες αποκαλύπτουν την χαρακτηριστική ασβεστοποίηση στον τένοντα.

Θεραπεία: Συντηρητική με έγχυση διαλύματος κορτικοστεροειδούς και φυσικοθεραπεία - αρθροσκοπική αφαίρεση των ασβεστώσεων επί εμμονής των συμπτωμάτων.

Συμφυτική θυλακίτιδα η παγωμένος ώμος (frozen shoulder), χαρακτηρίζεται από πόνο και περιορισμό στην κίνηση της άρθρωσης.

Θεραπεία: Συντηρητικά με εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας σε συνδυασμό με αντιφλεγμονώδη αγωγή. Μετά το πέρας δύο μηνών αν δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων και κινητοποίηση της άρθρωσης.

Σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου.

Θεραπεία: Η κατάσταση αυτή έχει πτωχή ανταπόκριση τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά.

Θεραπεία: Σε κάποιες περιπτώσεις ο αρθροσκοπικός καθαρισμός μπορεί να βοηθήσει προσωρινά πριν την αρθροπλαστική του ώμου.