Ειδικές Ανάγκες

Κατηγορίες Αθλητών Με Ειδικές Ανάγκες

Οι αθλητές με σύνδρομο DOWN θα πρέπει να ελέγχονται ακτινολογικά για αστάθεια της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης όπου η παρουσία ατλαντοαξονικής αστάθειας μεγαλύτερη των 10 χιλιοστών σε κάμψη και έκταση είναι ένδειξη για αποκλεισμό από αγωνιστικές δραστηριότητες ιδίως σε αθλήματα επαφής. Η ασταθεία μεγαλύτερη των 10 χιλιοστών είναι επίσης ένδειξη για σπονδυλοδεσία της αυχενικής μοίρας.