Καρδιολογικά Προβλήματα

Καρδιολογικά Προβλήματα Αθλητών

Συνήθως σχετίζεται με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε νέους αθλητές και στεφανιαία νόσο σε γηραιότερους.

Θεραπεία: Ο προληπτικός έλεγχος με triplex καρδίας και καρδιολογική εκτίμηση επιβαλλεται σε όλους όσους αθλούνται.

Θλάση καρδίας από άμεση πλήξη στο θώρακα-στέρνο σε αθλήματα επαφής και σε πολεμικές τέχνες έχει θανάσιμα αποτελέσματα ακόμα και αν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα διαστολικά φυσήματα που γίνονται αντιληπτά σε μια καρδιολογική εξέταση ρουτίνας και φυσήματα που αυξάνουν ένταση κατά την δοκιμασία Valsava συχνά συνυπάρχουν με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε περίπτωση και κακής καρδιακής παροχής αντενδείκνυται η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.