Ιατρικό Ιστορικό

Ιατρικό Ιστορικό

Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση των μυοσκελετικών προβλημάτων αλλά πρέπει να γίνεται και λήψη οικογενειακού ιστορικού για τυχόν αιφνίδιου καρδιακού θανάτου η ατομικό ιστορικό με προκάρδιο άλγος η δύσπνοιας κατά την άσκηση όπου και χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος και καρδιολογική εκτίμηση πριν αρχίσει κάποιο άτομο την άθληση.