Μυικός Κάματος

Μυικός Κάματος

Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ασυνήθιστη έκκεντρη άσκηση. Η αιτιολογία περιλαμβάνει αύξηση των επιπέδων κρεατινοκινάσης ή και φλεγμονής και οίδημα του συνδετικού ιστού.