Μύες

Τύποι Μυικών Ινών

Όλοι οι μύες έχουν τρία είδη μυικών ινών (I, IIA, IIB). Οι μυϊκές ίνες τύπου I είναι βραδείας συστολής και είναι σημαντικές στα αθλήματα αντοχής. Η προπόνηση αυξάνει τον αριθμό των μιτοχονδρίων των μυϊκών ινών καθώς και την πυκνότητα των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων.